سیستم نقد و بررسی وبسایت آمازون دگرگون خواهد شد

۰ دیدگاه

به گفته CNet سیستم جدید اهمیت بیشتری برای نقد و بررسی‌های جدید مشتریان تاییدشده (Verified) آمازون و همچنین مشتریانی که در گذشته رأی مثبت بیشتری در نقد و بررسی‌های خود از سوی دیگر کاربران دریافت کرده‌اند، قایل خواهد شد.